ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court
News
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่เป็นประธานในการประชุมหารือข้อราชการ และมอบนโยบายในการให้บริการประชาชนโดยให้ปฏิบัติตามนโยบายประธานศาลฎีกา รักศาล ร่วมใจ รับใช้ประชาชน ศาลแขวงกระบี่เข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาคัดเลือกและการให้รางวัลโครงการจัดประกวดคัดเลือกศาลดีเด่นเพื่อประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางอัจฉรา กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ มอบหมายให้ นางสาวเสาวลักษณ์ ทองพาศน์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๕ ประกาศศาลแขวงกระบี่ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางอัจฉรา กอบกัยกิจ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยของจังหวัดกระบี่

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image