ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court

ชื่อเว็บไซต์
image

ศาลแขวงกระบี่

ประกาศศาลแขวงกระบี่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนั้งพิจารณาคดีโดยใช้วิธีพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Coronavirus Disease : COVID - 19 )

image เอกสารแนบ