ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court

ผู้ประนีประนอมศาล