ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court
กลุ่มงานเจ้าพนักงานตำรวจศาล