ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court

กลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์