ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court

กลุ่มงานบริหารจัดการคดี