ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงกระบี่

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงกระบี่ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ศาลแขวงกระบี่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
image

     เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ศาลแขวงกระบี่ได้จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์บนหน้าเว็บไซต์ศาลแขวงกระบี่ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยนายกฤชสร  สุรียพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่ และข้าราชการ ศาลแขวงกระบี่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลแขวงกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ