ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court
image

ศาลแขวงกระบี่

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ นายกฤชสร สุรียพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่ และข้าราชการศาลแขวงกระบี่ ได้ร่วมพิธีสักการะและถวายพวงมาลัยข้อพระกรพระสาทิสลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
image

          เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายกฤชสร  สุรียพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ พร้อมด้วยผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่ และข้าราชการศาลแขวงกระบี่ ได้ร่วมพิธีสักการะและถวายพวงมาลัยข้อพระกรพระสาทิสลักษณ์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย” เพื่อรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่มีต่อวงการกฎหมายไทย ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ณ ศาลแขวงกระบี่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่


image รูปภาพ
image
image

image เอกสารแนบ