ศาลแขวงกระบี่
Krabi Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงกระบี่

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เข้าตรวจราชการ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของศาลแขวงกระบี่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบซูม (Zoom)

          เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เข้าตรวจราชการ และรับทราบปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติราชการของศาลแขวงกระบี่ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพด้วยระบบซูม (Zoom) โดยมีนายวิชัย เดชชุติพงศ์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘ เป็นประธานในการตรวจราชการ และมีนายกฤชสร สุรียพรรณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงกระบี่ พร้อมด้วยท่านผู้พิพากษา ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลแขวงกระบี่ และข้าราชการศาลแขวงกระบี่เข้าร่วมประชุมตรวจราชการเพื่อตอบข้อซักถาม และรับทราบแนวนโยบายต่าง ๆ ในการนี้ท่านรองอธิบดีได้แนะนำให้ผู้พิพากษา และข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายประธานศาลฎีกา พร้อมทั้งให้เคร่งครัดเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่ความหรือประชาชน ผู้มาติดต่อราชการศาล ณ ห้องประชุมศาลแขวงกระบี่


image รูปภาพ
image

image เอกสารแนบ